هماتولوژی

از آنجا که این آزمایشگاه همواره در به کار گیری روش های نوین آزمایشگاهی پیشتاز بوده، در این زمینه با استفاده از دستگاه Mindray BC6800 که مجهز به تکنولوژی فلوسایتومتری، لیزر اسکتر، فلورسانس و تشخیص سه بعدی می باشد، امکان تشخیص دقیق سلول های خونی را فراهم کرده و از خطاهایی که در دستگاه های دیگر هماتولوژی موجب تشخیص و شمارش غلط فقط بر مبنای اندازه سلولی است پیشگیری می کند. این دستگاه قادر به شمارش دقیق تعداد رتیکولوسیت های خون محیطی و NRBC و تشخیص انگل مالاریا و شمارش تعداد و تعیین درصد گلبول های قرمز آلوده به مالاریا و یا سایر انگلهای گلبول قرمز infected RBC می باشد.
دستگاه Mindray BC6800 با بهره گیری از دقیق ترین و پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا از تکرار پذیری بسیار بالا برخوردار است و در شمارش تعداد پلاکت ها و سایر سلول های خونی دقت بی نظیری دارد و بعلت گرانی هزینه دستگاه در ایران فقط تعداد محدودی از آزمایشگاه ها (کمتر از 20 عدد) از این دستگاه استفاده می کنند. یادآور می گردد که شمارش دستی رتیکولوسیت ها و NRBC و تشخیص انگل مالاریا به روش معمول دستی با خطاهای انسانی همراه است و ما خوشبختانه با بهره گیری از این دستگاه بر این مشکلات فایق آمده ایم.