هورمون شناسی

دستگاه   CObas e 411
HITACHI
متد : الکتروکمی لومینسانس ECL
که قابلیت انجام آزمایشات اورژانس در کوتاهترین زمان ممکن با استفاده از کیتهای شرکت  ROCH  با کیفیت بسیار عالی را دارد.

دستگاه :    LIAISON
متد : کمی لو مینسانس
انجام آزمایشات هورمونی با دقت وسرعت بالا در کوتاهترین زمان ممکن
دستگاه : ایمولایت
شرکت :  SIEMENS
متد ؛ کمی لو مینسانس
انجام آزمایشات هورمونی با دقت وسرعت بالا در کمترین زمان ممکن