آزمایش‌های انعقادی (PT, PTT)


- اگر اين تست‌ها براي کنترل دوز دارو استفاده می‌شوند، نمونه‌گیری باید نیم ساعت قبل از گرفتن دوز وارفارین (برای تستPT ) و هپارین (برای تست PTT) انجام شود. برای انجام این تست ترجیحاً همیشه به یک آزمایشگاه مراجعه کنید.
- از 10-7 روز پیش از نمونه‌گیری، از مصرف داروهای ضد التهابی غیـــر استــروئیدی (مــانند آسپــيرین، ایبوپروفن و ایندومتاسین،حتی مصرف هروئین) خودداری کنید.