آنتی‌ژن اختصاصی پروستات (PSA)

  • آنتی‌ژن اختصاصی پروستات (PSA)
  • این تست برای تشخیص زودهنگام سرطان پروستات استفاده می‌شود. انجام آن از اواسط دهة چهارم زندگی به‌ طور منظم و حداقل سالی 1 ‌بار براي مردان توصیه می‌شود.
  •  1‌ هفته پیش از آزمایش نباید تحت معاینة پروستات یا نمونه‌برداری و بیوپسی از آن قرار گیرید.
  • یک هفته پیش از انجام آزمایش نباید معاینة مقعد انجام دهید.
  • رادیوتراپی و داروهايی نظیر تستوسترون می‌توانند موجب افزایش مقادیر نتايج گردند. در این موارد آزمایشگاه یا پزشک معالج خود را مطلع كنید.
  • از 48 ساعت پیش از آزمایش نبايد انزال یا مقاربــت جــنسي داشــته باشید و نیز نبايد در اين فاصله دوچرخه‌سواری كنید.