اسید اوریک

برای ارزیابی متابولیسم پروتئین ها در بدن و بررسی ابتلا به نقرس کاربرد دارد.
چند روز قبل از آز`مایش از مصرف داروهای سالیسیلات خودداری فرمایید.
این تست نیاز به ناشتایی دارد.
موارد زیر بر میزان اسید اوریک خون شما تاثیر دارد :
الکل ، اسید اسکوربیک ، آسپرین  (با دوز کم) ، کافئین ، Cisplastin ، اپی نفرین ، اتامبوتول ، لوودوپا ، متیل دوپا ، نیکوتینیک اسید ، تئوفیلین ،آلوپورینول ، آسپرین (با دوز بالا) ، آزایتوپرین ، کلوفیبرات ، کورتون ، استروژن ها ، دیورتیک ها ، مانیتول ، وارفارین