رنین (RENIN)

رنین (Renin)
- به ‌عنوان یکی از تست‌های شناسایی علت ایجاد فشار خون و یا کاهش پتاسیم خون استفاده می‌شود.
- از دو هفته پیش از انجام آن هیچ‌گونه محدودیتي در رژیم غذایی (به استثناء محدودیت در مصرف نمک، معادل 3 گرم نمک روزانه) ندارید.
- آزمایش را باید دو هفته پس از قطع داروهای ضد فشار خون و مُدر، قرص‌های ضد بارداری و کورتن‌ها انجام دهید.
- چون بیشترین میزان ترشح رنین صبح‌ها صورت می‌گیرد، پیش از 10 صبح به آزمایشگاه مراجعه کنید.
- این آزمایش نیاز به ناشتایی دارد.