جمع‌آوری نمونة اسپرم (مایع منی)

جمع‌آوری نمونة اسپرم (مایع منی)
آزمایش بر روی مایع منی به منظور تشخیص علت ناباروری در مردان مورد استفاده قرار می‌گیرد. حساسیت اجزاء موجود در نمونه به ویژه اسپرم‌ها بسیار زیاد است، لذا رعایت نکات متعددی در حین انجام این آزمایش ضروری است:
1- قبل از انجام آزمایش باید بین 3 تا 5 روز از تماس جنسی یا انزال خودداری کنید.
1- وجود تب در طول 3 روز پیش از انجام آزمایش و یا استفاده از جکوزی و یا سونای گرم در 3 روز پیش از آزمایش، بر روی نتیجه تأثیر می‌گذارد.
2- بهتر است نمونه در آزمایشگاه تهیه شود و چنانچه در خارج از آزمایشگاه تهیه می‌شود باید حداکثر در عرض نیم ساعت آن را به آزمایشگاه تحویل دهید. در حین انتقال نمونه دمای ظرف باید در حدود دمای بدن باشد. برای این‌ کار می‌توانید با گرمای دست ظرف را گرم و آن را داخل جیب خود حمل كنید.
3- ظرف جمع‌آوری نمونة مني را آزمایشگاه در اختیار شما قرار می‌دهد، لذا از ظروف متفرقه استفاده نکنید.
4- نمونة مني را فقط از طریق تحریک مصنوعی (استمناء) و با دستی که اندکی نمناک است تهیه کنید. مطلقاً از کاندوم براي جـمع‌آوری نـمونه استـفاده نـکنید (چـون کـانـدوم حاوی مواد اسپرم‌کُش است).
5- از مواد لیزکننده (نظیر صابون) استفاده نکنید.
6- تمام نمونة خارج شده را داخل ظرف بریزید.
7- پیش از ریختن نمونه به درون ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف، دمای آن را به نزدیک درجه حرارت بدن (37 درجة سانتی‌گراد) برسانید.
8- پس از گرفتن نمونه، ظرف را شخصاً به مسؤول مربوطه تحویل دهید.