تحریک هورمون رشد (GH STIMULATION)

تحریک هورمون رشد (GH stimulation)
حداقل مدت 8 ساعت ناشتا باشید و برای نمونه‌گیری پیش از ساعت 10 صبح به آزمایشگاه مراجعه کنید.
این تست برای بررسی ذخیره هورمون رشد در آدنوهیپوفیز و تشخیص کمبود رشد (GHD) مورد استفاده قرار میگیرد.
شایعترین علامت این بیماری در بچه ها کاهش سرعت رشد قد به ازای 5 سانت در هر سال نسبت به منحنی رشد طبیعی و افزایش چربی دور کمر و صورت میباشد.
در بزگسالان کاهش این هورمون با کاهش انرژی و توده عضلانی مشخص میشود.
• به هنگام آزمایش از خواب طولانی و ورزش خودداری شود.بدین منظور برای آزمایش قبل از ساعت 10 صبح در آزمایشگاه باشید و زمان مراجعه به آزمایشگاه می بایست 2-1 ساعت از زمان خواب شما گذشته باشد.
• در طول مراجعه به آزمایشگاه از فعالیت بدنی و ورزش و پیاده روی خودداری نمایید.
• از جویدن آدامس و آشامیدن هر مایعی به غیر از آب خودداری کنید.90 دقیقه قبل از انجام تست و طی کل مراحل تست در حالت آرامش باشید و محیط آزمایشگاه را ترک نکنید.
• طی مدت آزمایش و خونگیری های بعدی که راس ساعت باید انجام شود، اجازه خوردن هیچ چیز به غیر از آشامین آب را ندارید.
• اگر زمینه آلرژیک دارید، حتماً باید پزشک و آزمایشگاه را مطلع فرمایید.