تحمل لاکتوز (LACTOSE TOLERANCE)

تحمل لاکتوز (Lactose tolerance)
- تست تحمل لاکتوز برای ارزیابی افرادی که قادر به هضم شیر نيستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- در فاصلة 8 ساعت مانده به انجام تست، هیچ‌گونه فعالیت بدنی شدید انجام ندهید.
- از 8 ساعت پیش از انجام تست مطلقاً سیگار نکشید.