تحمل گلوکز (OGTT)

تحمل گلوکز (OGTT)
1- در صورت امکان مصرف داروهایی را که ممکن است بر تحمل گلوکز اثرگذار باشند (با مشورت پزشک) قطع كنید.
2- طی سه روز پیش از آزمایش هیچ‌گونه محدودیتی در رژیم غذایی (مصرف حداقل 150 گرم کربوهیدرات روزانه) و فعالیت‌های عادی خود اعمال نکنید.
3- آزمایش بعد از 12-10 ساعت ناشتایی بر روی بیماران سرپایی قابل انجام است. برای انجام آزمایش شما باید در فواصل نمونه‌برداری‌ها در وضعیت نشسته قرار گيرید و از کشیدن سیگار خودداری كنید.
4- آزمایش تحمل گلوکز نباید برروی بیماران بستری در بیمارستان، بیماران غیر فعال و نیز بیماران مبتلاء به بیماری‌هاي حاد انجام شود!
5- آزمایش در فاصلة 9-7 صبح شروع، و بعد از گرفتن نمونة ناشتا هر 60 دقیقه، تا 3 ساعت پس از نوشيدن محلول قندی نمونه‌گيري انجام می‌گردد.
6- پس از گرفتن نمونه برای قند ناشتا، باید طی 5 دقیقه محلول قندی داده شده از طرف آزمایشگاه را میل کنید.
7- در فاصلة بین خونگیری‌ها در محیط آزمایشگاه حضور داشته باشید و از پیاده‌روی، ورزش و همچنین خوردن، آشامیدن و مصرف دخانیات خودداری کنید. مصرف آب بلامانع است