آزمایش پاترژی(PATHERGY TEST)

آزمایش پاترژی(Pathergy Test)
• آزمایشی است که همراه HLA-B5 در جهت شناسایی بیماری بهجت به کار میرود.
• واکنش پوستی حاصل از تست 24 تا 48 ساعت بعد بررسی میگردد.
• - دقت کنید که زمان خوانش تست (24 تا 72 ساعت بعد از تزریق) با روزهای تعطیل تلاقی نیابد.
• وجود قرمزی با قطر بیش از 2 میلی متر پاپول یا پاسچول در محل تزریق آزمون مثبت تلقی میگردد.
• معیارهای تشخیصی بیماری بهجت:
• 1- زخمهای عود کننده تناسلی
• 2- ضایعات چشمی
• 3- ضایعات پوستی
• 4- ایجاد خراشهای سطحی پوستی با کوچکترین تحریک وارده یا تست پاترژی

• از آنجا که تظاهرات دهانی بهجت تقریبا مشابه زخمهای آفتی است . ممکن است در ابتدا با یک آفت ساده اشتباه شود. به همین دلیل، نمی توان تنها با استناد به علائم دهانی بیماری را تشخیص داد. زخمهای دهانی بهجت معمولا دردناک و سطحی یا عمقی هستند و به صورت منفرد یا خوشه ای در هر نقطه از دهان ظاهر می شوند.