بیلی‌روبین توتال و مستقیم (TOTAL BILIRUBIN & DIRECT BILIRUBIN) در بالغین

بیلی‌روبین توتال و مستقیم (Total Bilirubin & direct bilirubin)در بالغین :
-جهت ارزیابی بیماریهای همولیتیک خون،فاز بهبود هپاتیت ،سندرم ژیلبرت ، کریگلر نجار،کمبود ویتامینB12،فولات ارزیابی میگردد.
در نوزادان:
-جهت بررسی یرقان نوزادی(هیپربیلیرونمی موقت نوزادی) در نوزادان 3-5 روز پس از تولد بررسی میگردد.
گرسنگی های طولانی مدت موجب افزایش کاذب بیلیروبین میگردد.
-این تست نیاز به ناشتایی ندارد . اما بهتر است برای کاهش کدورت سرم خون و جلوگیری از کسب نتیجه کاذب 3 – 4 ساعت قبل از انجام آزمایش از مصرف وعده غذایی هایی پرچرب خودداری نمایید.