نمونه گیری رایگان در منزل

نمونه گيري رايگان درمنزل توسط كادري مجرب ومتعهد براي بيماراني كه مشكل جسمي وحركتي دارند