تجربه‌ای ناشناخته در دنیای مردانه!

آندروپوز یا یائسگی در مردان یک فرآیند طبی سالمندی و یک موقعیت فیزیکی شبیه یائسگی در زنان است که در سن ۴۵ سالگی به بعد بروز می‌کند. در این فرآیند سطح هورمون تستسترون که یکی از اصلی‌ترین هورمون‌های مردانه (آندروژن‌ها) است به‌طور پیوسته کاهش می‌یابد و مرد علائمی‌ نظیر گرگرفتگی، افسردگی و تغییرات خلق‌وخوی را تجربه می‌کند. علاوه بر فرآیند طبیعی سالخوردگی و افزایش سن عواملی نظیر برخی از بیماری‌های قلبی، استفاده طولانی‌مدت از برخی داروها، افسردگی، چاقی و دیوانگی که بر تولید هورمون تستسترون تأثیر دارند می‌توانند آغازکننده زودرس آندروپوز باشند. در تاریخ پزشکی همواره سخنانی در مورد یائسگی مردان میان‌سال یافت می‌شود و اولین بار لفظ آندروپوز توسط اچ هالفورد (۱۸۱۳) و سپس توسط  ای وارنر (۱۹۳۰) مطرح گشت و بیان شد تعدادی از مردان یک دوره یائسگی را شبیه به آنچه در زنان است با یک شدت کمتر ولی با تداوم بیشتر را تجربه می‌کنند. در این زمینه تئوری‌هایی نظیر تئوری بیولوژیکی و تئوری روانی- اجتماعی مطرح گشت که به ترتیب بیان می‌دارند که تغییرات فیزیکی در مقدار هورمون‌های مترشحه بدن و سیستم روانی- اجتماعی و فشارهای روانی ایجادکننده آندروپوز هستند. عللی نظیر از دست دادن اشتیاق به کار مانند اخراج از کار، تغییرات ناگهانی در همسر، از دست دادن فرصت‌های مناسب در زندگی و ناتوانی جسمی‌ اثبات‌کننده این تئوری‌اند.


آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دکتر قلی زاده-دکتر اسفندی

تلفن تماس:

۰۲۱-۳۶۲۵۰۴۶۳

۰۲۱-۳۶۲۵۳۶۹۸