پروبیوتیک ها حاوی میکروارگانیسم هایی هستند که اغلب آنها باکتری هایی مشابه با باکتری های مفید که به طور طبیعی در روده انسان وجود دارند،هستند.
پروبیوتیک ها درانواع بیماری های گوارشی به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند.لاکتوباسیل،بیفیدوباکتریوم،و ساکارومایسس بیشترین گونه مورد مطالعه هستند.البته فقدان راهکارهای مشخص و واضح درباره استفاده از پروبیوتیک ها وموثرترین پروبیوتیک جهت بیماری های مختلف گوارشی ممکن است برای پزشکان خانواده و بیماران آنها گیج کننده باشد.
پروبیوتیک ها از طریق تعامل مستقیم با سلول های ایمنی،نقش مهمی در حفظ توازن ایمونولوژیک دستگاه گوارش دارند.
اثربخشی پروبیوتیک ها میتواند مختص به گونه،مختص به دوز و مختص به بیماری باشد.
مدت درمان نیزبه کاربرد بالینی پروبیوتیک ها بستگی دارد.
شواهد با کیفیت بالا وجود دارند که نشان میدهند پروبیوتیک ها برای درمان اسهال عفونی حاد،اسهال ناشی ازآنتی بیوتیک ها،اسهال ناشی از کلستریدیوم دیفیسیل،انسفالوپاتی کبدی،کولیت اولسرو،سندرم روده تحریک پذیر،اختلالات عملکرد گوارشی،وانتروکولیت نکروزان موثرند.
برعکس شواهدی هم وجود دارند که نشان میدهند پروبیوتیک ها برای درمان پانکراتیت حاد و بیماری کرون موثر نیستند.
پروبیوتیک ها برای شیرخواران،کودکان،بزرگسالان و افراد سالمند ایمن هستند،اما جمعیت آسیب پذیر از نظر ایمونولوژیک باید با احتیاط آن را مصرف کنند.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دکتر قلی زاده-دکتر اسفندی

شماره تماس:

۰۲۱-۳۶۲۵۳۶۹۸

۰۲۱-۳۶۲۵۰۴۶۳