🔴یک_نکته یک_بیماری

آسم (Asthma) چیست؟
👈🏽آسم التهاب منتشر و قابل برگشت راه هوایی است که به باریک شدن راه هوایی می انجامد.
ماست سل ها، نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها و لنفوسیت ها نقش کلیدی را در التهاب آسم ایفا می کنند. با فعال شدن فرآیند بیماری، ماست سل ها مواد شیمیایی را که واسطه نامیده می شوند آزاد می کنند. واسطه های التهابی از جمله هیستامین، با تداوم پاسخ های التهابی منجر به نشت مایع از عروق، تجمع گلبول های سفید خون در محل التهاب و انقباض برونش ها می شوند.
در دوره های تشدید آسم، انقباض عضلات صاف برونش در پاسخ به یک تماس با محرک به سرعت رخ داده و به تنگی راه هوایی منجر می شود.

🔵 در بیماران مبتلا به آسم چه عواملی منجر به تشدید تنگ شدن راه هوایی می شود؟

1) انقباض برونش ها
2) ادم راه هوایی
3) حساسیت بیش از حد راه هوایی

🟢علایم بیماری:
👈 سرفه
👈 تنگی نفس
👈 ویزینگ یا خس خس سینه
👈 فشار قفسه سینه

🟣 عوارض آسم:
🔸 نارسایی تنفسی
🔹 پنومونی
🔸 آتلکتازی
🔹 هایپوکسمی
🔸 دهیدراتاسیون

🟩 مداخلات پرستاری:
✔️ ارزیابی وضعیت تنفس بیمار از جمله تعداد و الگوی تنفس،صداهای تنفسی و علایم و نشانه های زجر تنفسی
✔️ درد قفسه سینه و عوامل تسریع کننده آن را بررسی کنید.
✔️ بیمار باید به صورت مداوم پالس اکسی متری شود و در صورت لزوم گازهای خون شریانی،برای بیمار ارسال گردد.
✔️ در صورت لزوم،اکسیژن مکمل برای بیمار تجویز گردد.
✔️ در صورت لزوم،برای کاهش درد قفسه سینه از مسکن های تجویز شده استفاده گردد.


در آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دکتر قلی زاده-دکتر اسفندی گاز های خون توسط دستگاه بلاد گاز اندازه گیری میشود.

تیم تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دکتر قلی زاده-دکتر اسفندی

شماره تماس:

۰۲۱-۳۶۲۵۳۶۹۸

۰۲۱-۳۶۲۵۰۴۶۳