سرطان_مثانه :
Bladder_Cancer

سرطان مثانه عمدتا یک سرطان غیر تهاجمی است که در لایه سلول های انتقالی مثانه رخ می دهد،دارای ماهیت عود کننده است.
کمتر پیش می‌آید که سرطان مثانه به لایه های عمقی بافت مثانه دستبرد بزند. در این گونه موارد سرطان روندی بیشتر تهاجمی دارد. تماس با مواد شیمیایی (رنگ، مواد پارچه بافی)، سابقه استفاده از سیکلوفسفامید و سیگار کشیدن ریسک سرطان مثانه را افزایش می دهند.

☣ پیش آگهی :
هر چه نوع سلول های سرطانی تهاجمی تر باشد، ریسک متاستاز در این بیماری بیشتر است.
بیماران ممکن است دچار بیماری پیشرفته در زمان تشخیص باشند. هر چه بیماری پیشرفته تر  باشد در زمان تشخیص، تومور تهاجمی تر بوده و ریسک مرگ بالاتر است.

⚛ علائم و نشانه‌های تشخیصی :
👈🏻 خستگی : به علت فرآیند مزمن
👈🏻 هماچوری : خون در ادرار، شاید به صورت میکروسکوپی
👈🏻 تغییر الگوی دفع ادرار، رنگ، دفعات یا مقدار ادرار


تستهای تشخیصی :

👈🏻 تجزیه ادرار نشانگر گلبول قرمز در ادرار است .
👈🏻 سیستوسکوپی موضع تومور را مشخص کرده و می توان بیوپسی کرد
👈🏻 بیوپسی مثانه نشانگر نوع سلول سرطانی است .
👈🏻 متاستاز یا تهاجم تومور در CT اسکن مشخص می شود.

✅درمان :
👈🏻خارج کردن تومور توسط جراحی
👈🏻ممکن است تومور سطحی دیواره مثانه توسط رویکرد ترانس اورترال (transurethral approach) از راه پیشابراه برداشته شود، برداشتن کل یا بخشی از مثانه

👈🏻 اگر مثانه برداشته شود، استومی بر روی سطح شکم یا مخزن ایلئال ایجاد می شود تا ادرار در داخل روده جمع شود

👈🏻 تزریق ب ث ژ bacilli Calmette-Guérin در مثانه برای کاهش شانس عود تومور
👈🏻 اشعه درمانی
👈🏻 شیمی درمانی

🧐 تشخیصهای پرستاری :👇
👈🏻 ریسک اختلال دفع ادراری
👈🏻 اختلال تصویر از بدن
👈🏻ترس
👈🏻 ناامیدی

💯مداخلات پرستاری :👇
👈🏻 پایش علائم حیاتی
👈🏻پایش جذب و دفع
👈🏻 ثبت مقدار و رنگ ترشحات تمامی درن ها
👈🏻پایش رنگ ادرار
👈🏻پایش استومی از نظر رنگ، چک جریان خون کافی بافتی ناحیه
👈🏻 پایش شکم از نظر صداهای روده، درد، نفخ و اتساع شکم
👈🏻پایش پوست از نظر نشانه های ترک و گسیختگی تمامیت پوستی، قرمزی
👈🏻 پایش بیمار از نظر عوارض جانبی داروها
👈🏻 آموزش مراقبت از پوست  بیمار
👈🏻سوند گذاری مخزن ایلئال در صورت نیاز


تیم تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دکتر قلی زاده-دکتر اسفندی

شماره تماس:

۰۲۱-۳۶۲۵۳۶۹۸

۰۲۱-۳۶۲۵۰۴۶۳