توبرکلوزیس دومین علت مرگ بعلت ابتلا به یک بیماری عفونی در سرتا سر جهان می باشد.


توبرکلوز در کشورهای توسعه یافته ناشایع بوده  و با پراکندگی ویروس HIV  مرتبط بوده است.


شیوع تخمینی توبرکلوز در ایالات متحده آمریکا حدود 3/1 در هر 100000 نفر می باشد.


🔅درگیری ستون فقرات توسط توبرکلوزیس

(pott's disease)

یک عارضه خطرناک و جدی به دنبال انتشار خونی مایکوباکتریوم توبرکلوز به ستون فقرات  است و اگر در لیست تشخیصهای افتراقی قرارنگیرد می تواند نتایج مخربی بهمراه

داشته باشد.


🔅اکنون مردی زندانی و ۳۵ ساله معرفی می گردد که بدون هیچگونه شکایتی از سرفه ، درد قفسه سینه ، تب ، لرز , خشکی و کاهش وزن ناخواسته به بیمارستان مراجعه می کند.


🔅بیمار سابقه 8 ماهه درد_پشت و ضعف بتدریج پیشرونده و دوطرفه اندام های تحتانی طی یک دوره سه روزه را مطرح می کند که به فلج حاد و ناگهانی اندامهای تحتانی در روز پذیرش منتهی گردیده است.


🔅 در MRI  ستون فقرات توراسیک افزایش تجمع و collection  در محل دیسک T6 –T7 رانشان داد.


🔅بدلیل تابلوی پیشرونده علایم نورولوژیک ، بیمار سریعا تحت تخلیه تجمع (collection)  فضای دیسک T6-T7 و لامینکتومی (برداشتن صفحه مهره ای ) با فاستکتومی کامل و فورامینوتومی T4-T5  و T8-T9 قرار گرفت.


🔅 تهیه کشت ازمحل ، PCR  ، رنگ آمیزی برای باسیل اسید فاست و تستIGRA   برای کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مثبت گزارش گردید.


🔅 برای بیمار سریعا درمان با ریفامپین ، ایزونیازید ، پیرازین آمید و اتامبوتول آغاز شد. بیمار درمان را برای مدت 10 ماه ادامه داد و بتدریج  قدرت و حس اندامهای تحتانی خود را ضمن شرکت در برنامه  فیزیوتراپی بطور کامل بازیافت.


🔆در کشورهای درحال توسعه  تشخیص و شناسایی بیماری pott's   بدلیل اینکه عارضه ای نادر از یک بیماری نسبتا ناشایع می باشد و همچنین وجود تشخیص های وسیع افتراقی همراه ،  می تواند دشوار باشد.


🔆 بیماری pott's  فقط به بیماران دچار اختلال ایمنی محدود نمی گردد و میتواند افراد با سیستم ایمنی سالم را همانطور که در بیمار فوق دیده شد گرفتار نماید.


🔆 این بیمار اهمیت تشخیص سریع بیماری pott's ( عارضه ای جدی و خطرناک از عفونت سل ) جهت پیشگیری از ایجاد آسیب یا ضایعه نورولوژیک  دائمی را مشخص می کند.


تیم تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دکتر قلی زاده-دکتر اسفندی

شماره تماس:

۰۲۱-۳۶۲۵۳۶۹۸

۰۲۱-۳۶۲۵۰۴۶۳