مطالعات نشان میدهد نوجوانانی که چندین بار در روز در فعالیت های دیجیتالی رسانه ای شرکت میکنند در معرض خطر ابتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی (AHDH)قرار دارند.در حدود ۲۶۰۰دانش آموزی که در ابتدای مطالعه ،علایم AHDH را نداشتند،پرسش نامه مربوط به علایم AHDH را هر شش ماه یک بار برای مدت ۲۴ ماه تکمیل کردند.آن ها همچنین استفاده از ۱۴فعالیت رسانه ای دیجیتالی مختلف (از جمله چک کردن سایت های اجتماعی ،بازی های ویدیویی به تنهایی،ویدیو چت)را گزارش کردند.در هربار کنترل علایم AHDH ،در تقریبا ۶٪ از شرکت کنندگان این علایم یافت شد.به ازای هر فعالیت ویدیویی،که شرکت کنندگان چند بار در روز از آن استفاده میکردند،احتمال ایجاد علایم آن ۱۰٪ افزایش می یافت.به طور خاص،در نوجوانانی که فعالیت رسانه ای چندان زیادی نداشتند،این علایم تا ۵٪ و در نوجوانانی با هفت بار فعالیت رسانه ای تا ۱۰٪ افزایش داشت.

تیم تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دکتر قلی زاده-دکتر اسفندی

شماره تماس:

۰۲۱-۳۶۲۵۳۶۹۸

۰۲۱-۳۶۲۵۰۴۶۳