افزودنی های غذایی و سلامت کودکان
افزودنی های مختلف غذایی،ممکن است سلامت کودکان را به خطر بیاندازد.برخی از این افزودنی ها که بیشترین نگرانی را دارند شامل موارد زیر است:
بیسفنول ها:بیسفنول ها که بیشتر در ظروف پلاستیکی و کنسرو های فلزی مورد استفاده قرار میگیرند میتوانند سبب اختلال در عملکرد غدد درون ریز شده و کاهش بالقوه قدرت باروری و تغییر زمان بلوغ شوند.این مواد همچنین میتوانند در اختلال تکامل عصبی و چاقی دوران کودکی نقش داشته باشند.
نیتریت ها و نیترات ها:افزودن مستقیم این مواد به غذاها(معمولا گوشت های فرآوری شده)به عنوان نگهدارنده یا تقویت رنگ این مواد با سرطان و اختلالات تیروییدی ارتباط دارد.
برای کمک به کاهش مواجه بااین مواد،آکادمی متخصصان کودکان آمریکا به خانواده ها توصیه کنند بیشتر از میوه و سبزیجات تازه یا فریزشده به جای کنسرو استفاده کنند.همچنین ظروف پلاستیکی نباید در مایکروفر یا ماشین ظرفشویی قرار داده شوند چرا که گرما میتواند سبب ورود مواد شیمیایی به درون غذاها شود.

تیم تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دکتر قلی زاده-دکتر اسفندی

شماره تماس:

۰۲۱-۳۶۲۵۳۶۹۸

۰۲۱-۳۶۲۵۰۴۶۳