بی تاثیری آسپرین با دوز پایین در بیماران بالای ۷۰کیلو
مطالعات نشان می دهد برای پیشگیری از حوادث قلبی-عروقی،آسپرین با دوز پایین در افرادی که بیش از ۷۰کیلوگرم وزن دارند،بی تاثیر است.محققان ۱۰ کارآزمایی مرتبط حاوی ۱۲۰هزار نفر را بررسی کردند.نتایج نشان داد آسپرین با دوز پایین روزانه(۱۰۰-۷۵میلی گرم)در افراد زیر ۷۰کیلوگرم،با کاهش خطر حوادث قلبی-عروقی(نسبت شانس ۰/۷۷)همراه است در حالی که هیچ تاثیر معناداری در بیماران سنگین وزن ندارد.تقریبا ۸۰٪ مردان در مطالعه و حدود نیمی از زنان بالای ۷۰کیلوگرم.در گروه سنگین وزن،آسپرین با دوز پایین ممکن است حتی تاثیر کمتری در میان سیگاری ها و در آنهایی که آسپرین روکش دار استفاده میکنند داشته باشد.به نظر میرسد برای پیشگیری اولیه حوادث قلبی-عروقی در افرادی که بالای 70 کیلوگرم وزن دارند،آسپرین با دوز بالا (۳۲۵-۳۰۰ یا ۵۰۰میلی گرم )موثر تر باشد (نسبت شانس ۷۹٪ ).محققان معتقدند،افراد با شاخص توده بدنی بالا ممکن است استراز بیشتری داشته باشند که آسپرین را پاکسازی کرده و فعالیت دارو را کاهش دهند.

تیم تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دکتر قلی زاده-دکتر اسفندی

شماره تماس:

۰۲۱-۳۶۲۵۳۶۹۸

۰۲۱-۳۶۲۵۰۴۶۳