آزمایش گاز خون شریانی ، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن خون را اندازه گیری میکند
این ازمایش همچنین سطح اسیدیته(PH) بدن را اندازه گیری میکند که معمولا در افراد سالم در تعادل قرار دارد
این ازمایش به پزشک نشان میدهد که ریه ها ، قلب و‌کلیه ها چگونه کار میکند.
هر سلول بدن ما برای حیاط به اکسیژن نیاز دارد، هنگام تنفس و بازدم، ریه ها اکسیژن را به خون منتقل میکند و دی اکسید کربن به بیرون انتقال میدهد.
این فرایند اکسژن مورد نیاز مارا برای زنده ماندن فراهم میکند، اگر کسی دچار تنگی نفس باشد پزشک ممکن است از ازمایش ABG استفاده کند تا به علت مشکل پی برده و‌درمان را شروع کند
چرا آزمایش گاز خون شریانی انجام میشود؟
اگر تنگی نفس داشته باشید، ABG میتواند به تشخیص بیماری کمک کند. ABG همچنین سطح Ph را بررسی میکند. در نارسایی کلیوی،عفونت شدید و عوارض دیابت بیش از حد اسید در بدن وجود دارد
آزمایش ABG در آزمایشگاه دکتر قلی زاده و دکتر اسفندی به وسیله کارشناسان کاربلد و با تجربه نمونه برداری شده و با دستگاه OPTI CCA-TS Analyzer به صورت اورژانس انجام میشود و جواب آزمایش حداکثر یک ساعته‌ در اختیار مراجعین محترم گذاشته میشود