مسمومیت با سرب بدون علامت در بین کودکان بسیار شایع شده است. سطح سرمی سرب کمتر از پنج میکروگرم در دسی لیتر با اختلالات عصبی - شناختی و تکامل رفتاری برگشت ناپذیر همراه است. عوامل خطر ابتلا به مسمومیت با سرب شامل سن کمتر از پنج سال ، سطح اقتصادی – اجتماعی پایین ، زندگی در خانه های ساخته شده قبل از سال 1987 و استفاده از مواد غذایی وارداتی ، داروها و ظروف سفالی است.
در سال 2019 ، کارگروه خدمات پیشگیرانه ایالات متحده (USPSTF) ، توصیه ای درباره ناکافی بودن شواهد برای ارزیابی توازن منافع و مضرات غربالگری جهانی سطح بالای سرب خون در کودکان و زنان باردار بی علامت منتشر کرد. ممکن است عوامل خطر موجود هر منطقه قابل توجه باشد.
به همین دلیل مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها (CDC) توصیه می کند تا هر یک از شهرها و ایالت های مختلف، راهکار غربالگری هدفمند مناسب با منطقه خود را طراحی کنند. در غیاب راهکار محلی ، غربالگری سطح سرب باید برای همه کودکان در سن 12 و24 ماهگی یا حداقل یک نوبت بین 72-36 ماهگی ، در صورتی که قبلا غربالگری نشده اند، انجام شود.
همچنین CDC غربالگری جهانی را به تمام مناطقی که بیش از 27%  خانه ها قبل از سال 1950 ساخته شده و یا مناطقی که حداقل 12% کودکان  36-12 ماهه سطح سرمی سرب بالاتر از 10 میکروگرم در دسی لیتر دارند، توصیه کرده است. سطح سرمی تهدیدکننده حیات با شلاتور درمان می شود.
سطوح پایین تر با مدیریت فوری بیمار و بررسی های محیطی به منظور تشخیص منبع سرب و از بین بردن آن دنبال می شوند. رویکردهای پیشگیری اولیه برای حذف اثرات خطرناک سرب بر تکامل کودکان ضروری هستند.

Kelly RB & Willis J. Lead Poisoning in Children.American Family Physician July 15 ، 2019 ، 100:89-96

گرداوری: گروه تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دکتر قلی زاده -دکتر اسفندی