پروتئین C :
پروتئین C در بدن توسط کبد تولید شده و در خون آزاد می شود. کمبود پروتئین C  روند تنظیم تشکیل لخته های خون را در بدن مختل می کند.
علل کمبود پروتئین C :

 1. مصرف وارفارین
 2. نارسایی و مشکلات کبدی
 3. کمبودویتامین K
 4. جهش در ژن PROC

 عوارض کمبود پروتئین C :

 1. ترومبوزورید عمقی
 2. آمبولی ریوی
 3. خطر لخته شدن خون برای زنان در دوران بارداری و بعد از زایمان

 تشخیص کمبود پروتئین C :
با آزمایش خون می توان به کمبود پروتئین C  پی برد.
شرایط آزمایش پروتئین C :
در صورت امکان شخص ناشتا باشد.
درصورت مصرف وارفارین با نظر پزشک ، آزمایش دو هفته پس از قطع مصرف آن انجام شود.
پروتئین S  :
پروتئین S  در کبد ساخته شده و در پلاسمای خون در گردش است . پروتئین S  یک پروتئین وابسته به ویتامین Kمی باشد. پروتئین S به عنوان کوفاکتور پروتئین C در عمل غیرفعال سازی فاکتورهای 5 و 8 نقش دارد. در بیماران تحت درمان با وارفارین و هپارین پروتئین S کاهش می یابد. همچنین بارداری و داروهای ضد بارداری باعث کاهش پروتئین S می گردد. کاهش پروتئین S در بیماری های کبدی، انواع سرطان ها ، در بیماران HIV نیز دیده می شود.
کاربرد بالینی پروتئین S :

 1. ارزیابی  مبتلایان اختلالات انعقادی
 2. ارزیابی افراد با سابقه ترومبو آمبولی وریدی
 3. تشخیص  کمبود مادرزادی یا اکتسابی پروتئین S

 تشخیص کمبود پروتئین S :
با آزمایش خون می توان به کمبود پروتئین S پی برد.
شرایط آزمایش پروتئین S :

 1. درصورت امکان شخص ناشتا باشد.
 2. از ضد انعقاد سیترات سدیم برای تهیه پلاسما استفاده می گردد.
 3. افرادی که ضد انعقاد مصرف می کنند ، با نظر پزشک دو هفته قبل از انجام تست قطع گردد      و همچنین شخص 10 روز قبل از آزمایش وارفارین مصرف نکند ( با نظر پزشک).

 در آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دکتر قلی زاده  – دکتر اسفندی ، آزمایش پروتئین C و S با دستگاه آنالایزر تمام اتوماتیک Stago Compactبا  کیت فرانسوی  STACIOT  Protein S و STACHROM Protein C* انجام می شود. همچنین با این دستگاه تست های انعقادی که در شرح ذیل آمده است انجام می گردد.
فیبرینوژن، PT ، PTT، antithrombin lll
APC - R (Factor V Leiden)
Partial thromboplastin time (aPTT)
Dilute Russell`s viper venom time (dRVVT)
Lupus anticoagulant (LA)
 دستگاه آنالایزر Stago Compact از توان عملیاتی بالایی برخوردار است و با پردازش سریع ، جواب دقیق را در اختیار ما قرار می دهد.
لازم به ذکر است که این گونه آزمایشات شرایط نگهداری و ارسال نمونه بسیار سختی دارد و حتی در برخی موارد به علت عدم ارسال در منهای 70 درجه کیفیت نمونه ها بسیار نازل می شود و نتیجه آزمایش غیر واقعی خواهد بود.لذا برای پیشگیری از این مشکلات و خطاها در این آزمایشگاه بلافاصله آزمایشات پس از خون گیری با اتو انالایزر Stago Compact انجام می گردد.


منابع خارجی

Barbara J. Bain, Imelda Bates, et al. Dacie and Lewis Practical Haematology, 12thedition, 2017, Elsevier

Carl A. Burtis, David E. Bruns. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 7th edition, 2015, Elsevier

  منابع فارسی

گل افشان حبیب اله، مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1390

  نویسنده : آقای جعفری کارشناس آزمایشگاه و اپراتور دستگاه Stago Compact