خانمی 55ساله یک روز پس از عمل جراحی قلب باز “CABG” دچار اختلال بینایی,تاری دید وچند ساعت بعد دچار نابینایی گردید.
معاینات و مشاوره های انجام شده نورولوژی,نوروسرجری,عروق و .... توجیهی برای نابینایی نامبرده نداشتند.
در آزمایشات ارسال شده  به آزمایشگاه سم شناسی,سطح بسیار بالایی از الکل گزارش گردید!؟!!
نهایتا پس از بررسی های فراوان مشحص گردید بیمار جهت رفع انسداد عروق کرونری به توصیه بستگان, قبل از عمل جراحی قلب از عرقیات گیاهی به مقدار فروان استفاده می کرده است.>متانول> موجود در عرقیات گیاهی باعث مسمومیت و به دنبال آن نابینایی بیمار شده است.
خوشبختانه با شروع همودیالیز, اختلال بینایی بیمار به تدریج برطرف گردید.
گرداوری : گروه تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دکتر قلی زاده - دکتر اسفندی