بخش اول:سندروم شوگرن چیست؟
سندروم شوگرن یک بیماری خود ایمنی مزمن است.بطور طبیعی سیستم ایمنی بدن را از گزند عوامل خارجی محافظت می کند ولی در بیمار مبتلا به بیماری خود ایمن سیستم ایمنی بدن به بافت ها وسلول های خودی حمله می کند.در سندروم شوگرن سیستم ایمنی به غدد مختلف از جمله غدد بزاقی واشک حمله می کند و به دنبالاین تهاجم خشکی چشم,دهان ونقاط دیگر بدن روی می دهد,غدد بزاقی و غدد اشکی که رطوبت دهان را تامین می کنند گرفتار می شوند.گرفتاری این غدد موجب کاهش تولید بزاق واشک چشم شده و در نتیجه خشکی دهان و خشکی چشم ها بوجود می اید.
keratoconjunctivitis sicca)) کراتوکنژنکتیویتسیکا :اصطلاح پزشکیست که برای خشکی چشم ها که در سندروم شوگرن وجود دارد بکار می رود.خشکی چشم ها را بیماران با عبارتی نظیر احساس وجود شن و خاک در چشم ها بیان می کنند.بعضی از بیماران دچار تاری دید بوده و یا بر اثر نور شدید و نور فلوئورسنت ناراحتی در چشم ها پیدا می کنند.
(xerostomia) گرزستمی:اصطلاح پزشکیست که برای خشکی دهان بکار می رود.خشکی دهان موجب اختلال در حس چشایی,صحبت کردن وگاهی اشکال در بلع می شود.کمبود بزاق می تواند پوسیدگی های دندان و یا عفونت های دهان هم ایجاد کند.
دو نوع سندروم شوگرن وجود دارد که اولیه وثانویه نامیده می شوند.هر دو نوع بیماری های سیستمیک هستند.
بدین معنا که بسیاری از قسمت های بدن را گرفتار می کنند.در شوگرن اولیه کاهش عملکرد غدد اشکی و بزاقی بتدریج پیشرفت می کنند و علاوه بر گرفتاری این غدد علائمی در قسمت های دیگر بدن نیز بوجود می آید.شوگرن ثانویه در بیمارانی اتفاق می افتد که مبتلا به یک بیماری زمینه ای خودایمنی و التهابی مانند آرتریت روماتوئید یا لوپوس نیز هستند.
شوگرن اولیه سریعتر پیشرفت می کند و موجب اختلال در عملکرد غدد اشکی وبزاقی  می شود.شوگرن ثانویه نسبت به نوع اولیه خشکی کمتری در چشم ها ودهان ایجاد می کند ولی در این بیماران هم بیماری اولیه و هم علائم شوگرن ثانویه باید درمان شوند.
همانطور که گفته شد سندروم شوگرن یک بیماری سیستمیک است و می تواند قسمت های مختلف بدن را گرفتار کند.
علائم دیگر در سندروم شوگرن عبارتند از:خستگی,خشکی پوست,سرفه های خشک وخشکی واژن.برخی از بیماران درد و وخشکی و تورم در مفصل داشته و یا از بی حسی و گِز شدن اندام ها شکایت دارند.
به ندرت درگیری کلیه,ریه و کبد دیده می شود.
علائمی که کمتر شایع هستند عبارتند از:ضایعات پوستی,التهاب ریه,کلیه ها و کبد.