بیمه های طرف قراردادطرف قرارداد با بیمه های پایه :

 • تامین  اجتماعی
 • کارمندان دولت
 • نیروهای  مسلح
 • روستایی
 • بیمه  سردفتران
 • کمیته  امداد
 • بیمه  ایران 
 • بیمه  تجارت
 • بانک  کشاورزی
 • بانک  ملت
 • بانک ملی
 • ایرانیان
 • بیمه تجارت نو

 

طرف قرارداد با بیمه های تکمیلی  : 

 •  ایران 
 • آسیا 
 • دانا
 • دی (ایثارگران)
 • البرز
 • بیمه  تجارت نو

 

طرف قرارداد با بیمه های تکمیلیSOS :

 • بیمه پاسارگارد 
 • دی 
 • آسماری 
 • تجارت حکمت 
 • ملت
 • حافظ 
 • سامان 
 • سرمد