مراحل آزمایش

مراحلی که بعد از نکات پیش از آزمایش توسط بیمار در آزمایشگاه طی می شود.

درباره ما بیشتر بدانید ...

آزمایشگاه توسط دکتر عظیم قلی زاده صفّار متخصص علوم  آزمایشگاهی بالینی در سال 1373 در شهرستان ورامین تاسیس شد. این آزمایشگاه  درفضایی حدود 500 متر مربع خاص آزمایشگاه تشخیص طبی ایجاد شده است.
آزمـــایشگاه پـاتوبیولوژی و مولکولی دکتر قلی زاده – دکتر  اسفندی با بیش از دو دهه تجربه در سایه هیئت مدیره متخصص ومجرب و با بهره  گیری از پرسنل کارا و هـوشمند و نیز تجهیزات بروز آزمــایشگاهی آماده ارائه  بهترین ، دقیق ترین و سریع ترین خدمــات آزمایشگاهی در  زمینــه پـــــاتولوژی ، بیمـــاریهای خــاص ، غربالگری جنین و مولکولی به  بیماران می باشد.

اطلاعات بیش‌تر

برخی از بیمه های طرف قرارداد ما